Woningontruiming Amsterdam Bel voor een vrijblijvende offerte:
020 - 24 402 40

Bejaardenwoning leegmaken

Woningontruiming Amsterdam is specialist in het ontruimen van seniorenwoningen, aanleunwoningen en bejaardenwoningen.

Wij zorgen voor een spoedige en professionele ontruiming, en voor het bezemschoon en netjes opleveren van de woning of kamer. Geheel naar de wensen en eisen van de verhuurder of makelaar. Ook kunnen wij herstelwerkzaamheden uitvoeren wanneer dat nodig is.

Spullen overnemen

Soms ziet u tijdens een ontruiming pas om hoeveel spullen het gaat en weet u ook niet wat u met al die spullen aanmoet. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om goederen met waarde aan ons te verkopen.

Andere goederen en spullen die nog bruikbaar zijn en die u niet meer wilt of niet nodig heeft nemen wij mee en schenken we aan goede doelen. Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.

Opslag

Zijn er spullen die u wilt bewaren, maar u weet niet (direct) waar deze te laten? Woningontruiming Amsterdam biedt in deze gevallen opslag van goederen aan. Zo kunt u de tijd nemen om na te gaan wat u met de spullen wilt doen. Uw spullen zijn in de tussentijd veilig, droog en verzekerd. En u heeft toegang tot uw spullen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.

Hergebruik bruikbare spullen

Spullen die overblijven bij een ontruiming en niet meer gewenst zijn, brengen wij naar goede doelen. Onder andere naar de Weg-Geef-Winkels. Deze stichting geeft de spullen gratis aan mensen die het hard nodig hebben.
Zie voor meer informatie de website van de weggeefwinkels: weggeefwinkels.nl.

Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.
Indien gewenst kunnen wij de spullen natuurlijk ook naar een goed doel van uw keuze brengen.

Woningontruiming na overlijden

Het overlijden van een dierbare of familielid is een aangrijpende gebeurtenis. Helaas brengt het met zich mee dat er allerlei zaken geregeld worden worden. Het leeghalen en ontruimen van de woning van de overledene komt daarbij jammergenoeg ook aan de orde.

Nabestaanden hebben soms niet de tijd om een ontruiming zelf regelen en uit te voeren. In dat geval kan Woningontruiming Amsterdam u helpen. Wij kunnen deze taak geheel van u overnemen. Wij maken de woning helemaal leeg en leveren hem bezemschoon op, geheel naar de wensen en eisen van de woningbouwvereniging, makelaar of verpleeghuis. Ook kunnen wij eventuele herstelwerkzaamheden en reparaties aan de woning uitvoeren.

Wij nemen u alle zorg(en) uit handen.

Overname spullen

Soms ziet u tijdens een ontruiming pas om hoeveel spullen het gaat en weet u ook niet wat u met al die spullen moet doen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om goederen met waarde aan ons te verkopen.

Spullen zonder waarde, maar die prima nog bruikbaar zijn, kunnen wij mee nemen en schenken aan goede doelen. Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.

Opslag

Zijn er spullen van de overledene die u nog wil bewaren, omdat u niet (direct) weet wat u ermee moet? Wij bieden u dan voor deze waardevolle spullen een opslag aan. Zo kunt u de tijd nemen om na te gaan wat u met de spullen wilt doen. Uw spullen zijn in de tussentijd veilig, droog en verzekerd. En u heeft altijd toegang tot uw spullen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.

Bedrijfsontruiming

Heeft u een bedrijfsruimte of kantoorpand dat ontruimd moet worden? Heeft u faillissement aangevraagd of uw bedrijf verkocht en het pand moet leeg? Of u wilt bijvoorbeeld het interieur van uw winkel moderniseren? Of u wilt verhuizen naar een nieuwe locatie? Of misschien wilt u alleen een magazijn, garage of een andere bedrijfsruimte leegruimen?

Voor alle kantoren en bedrijfspanden kan Woningontruiming Amsterdam op een professionele manier bedrijfsontruimingen verzorgen. Wij bieden tevens vele extra mogelijkheden, zoals het bezemschoon opleveren van het pand en het uitvoeren van diverse herstelwerkzaamheden.

 • Wij ruimen uw oude winkelinventaris op.
 • Wij nemen alles mee wat is achtergebleven na een verhuizing.
 • Wij zullen het winkelpand verder “strippen”, dat wil zeggen lampen verwijderen, vloerbedekking verwijderen inclusief lijmresten, kabels en aangebrachte accessoires verwijderen.
 • Ook reclameborden aan de gevel kunnen wij verwijderen, stickers van ramen verwijderen, etcetera.
 • Wij kunnen herstelwerkzaamheden verrichten, zoals gaten dichten in muren en plafonds.
 • Bruikbare spullen worden geschonken aan goede doelen en zodoende hergebruikt.
 • Afval voeren wij af naar een milieustraat.

Kijk voor meer informatie ook op kantoorleegmaken.nl.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.

Woningontruiming

Uw huis ontruimen vanwege  overlijden, verhuizing of emigratie? Woningontruiming Amsterdam maakt uw huis snel en netjes leeg.

Het leeghalen van een huis is vaak tijdrovende en stressvolle bezigheid. Welke spullen houden we en welke zijn overbodig? Waar laat ik die (grote) spullen die moeten worden weggegooid? Hoe ga ik dat sjouwen aanpakken?

Totaalpakket

Woningontruiming is een zware klus waar de meeste mensen wel hulp bij kunnen gebruiken. Woningontruiming Amsterdam biedt u een totaalpakket voor het ontruimen van uw woning:

 • Wij leveren de woning helemaal leeg en bezemschoon op, geheel naar de eisen van woningbouwvereniging, verhuurder of makelaar.
 • Wij doen aan inkoop van goederen tijdens het leegruimen van uw huur- of koopwoning. In enkele gevallen is dan het zelfs mogelijk om de ontruiming gratis te doen!
 • Bruikbare meubelen brengen wij naar een goed doel voor hergebruik.
 • Overgebleven afval voeren we op een milieuverantwoordelijke wijze af.
 • Wij kunnen allerhande herstelwerkzaamheden verrichten, zoals gelijmde vloerbedekking verwijderen of gaten dichten in muren en plafonds.
 • Tevens kunnen wij schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren, zoals een keuken ontvetten of een badkamer ontkalken.

Wanneer u een afspraak met ons maakt kunnen wij binnen een week, desgewenst zelfs binnen één dag, uw huis leegmaken. Voor een goede inschatting van de kosten komen wij graag eerst langs, zie werkwijze.

Woningontruiming Amsterdam staat al sinds 1994 bekend als snel, netjes, vakkundig en betrouwbaar. U kunt dus op ons rekenen!

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.

Verpleeghuiskamer leegmaken

Wanneer mensen overlijden in een verpleeghuiskamer of zorgkamer, dan moet deze kamer vaak binnen enkele dagen na overlijden leeggeruimd worden. Soms zelfs binnen 24 uur!

Een vaak onmogelijk taak voor de familie in een tijd dat ze bezig zijn met het verwerken van het verlies en met het organiseren van een crematie of begrafenis.

Woningontruiming Amsterdam kan deze taak van u overnemen wanneer u wenst. Wij maken de kamer helemaal leeg en leveren hem bezemschoon op, geheel naar de eisen van het verpleeghuis. Ook kunnen wij eventuele herstelwerkzaamheden en reparaties uitvoeren, zoals het dichtmaken van gaten in de muur.

We voeren onze werkzaamheden uit in goed overleg met de verpleging en rekening houdende met de andere bewoners.

Overname spullen

Soms ziet u tijdens een ontruiming pas om hoeveel spullen het gaat en weet u ook niet wat u met al die spullen moet doen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om goederen met waarde aan ons te verkopen. Denkt u bijvoorbeeld aan elektrische apparaten, bepaalde meubels of mooi serviesgoed.

Andere goederen en spullen die nog bruikbaar zijn en die u niet meer wilt of niet nodig heeft nemen wij mee en schenken we aan goede doelen. Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.

Opslag

Zijn er spullen van de overledene die u nog wil bewaren, omdat u niet weet wat u ermee moet? Wij bieden u dan voor deze waardevolle spullen een opslag aan. Zo kunt u de tijd nemen om na te gaan wat u met de spullen wilt doen. Uw spullen zijn in de tussentijd veilig, droog en verzekerd. En u heeft altijd toegang tot uw spullen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.

Spoedontruiming

Door allerlei onvoorziene omstandigheden kan er een situatie ontstaan waarin er haast geboden is bij het ontruimen van een woning, zorgkamer of bedrijfsruimte. Heel vervelend maar er moet vooral snel opgetreden worden.

Woningontruiming Amsterdam heeft jarenlange ervaring met spoedontruimingen. Wij kennen het klappen van de zweep en kunnen u direct helpen! Binnen 24 uur.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.
7 dagen per week, 24 uur per dag.

Verzorgingshuis

In geval van woonruimte in een verzorgingshuis na overlijden is het van belang te weten dat u meestal zeven dagen de tijd heeft om de woonruimte te ontruimen. Brancheorganisatie Actiz schrijft dit voor. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat instellingen zelfs een kortere termijn hanteren omdat zij de ruimte weer nodig hebben voor een volgende bewoner.

Omdat u logischerwijs uw tijd en aandacht liever gebruikt voor het regelen van de begrafenis of crematie van uw dierbare, of simpelweg emotioneel gezien niet in staat bent een ontruiming zelf te doen, nemen wij u deze zorg graag uit handen. Desgewenst treden wij op uw verzoek in rechtstreeks contact met de zorginstelling om de ontruiming te organiseren. Wij zullen er bovendien altijd op aandringen dat u voldoende tijd krijgt om aan uw verplichtingen met betrekking tot opleveren van de woonruimte te voldoen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.

Inkoop meubels en goederen

Tijdens een ontruiming komt het regelmatig voor dat er nog waardevolle of bijzondere goederen aanwezig zijn, waar u zelf geen bestemming meer voor heeft.

Denk bijvoorbeeld aan elektrische apparaten, mooie meubelen of waardevol serviesgoed.

Wij kunnen deze spullen van u overnemen tegen een reële inkoopwaarde. Dit bedrag krijgt u van ons of wordt in mindering gebracht op de overeengekomen ontruimingsprijs.

In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om met gesloten beurs te werken! Er worden dan geen kosten gerekend voor de ontruiming, in ruil voor de goederen in het pand.

Of misschien zit u met inboedel die eigenlijk verkocht moet worden, maar u heeft niet de tijd om uw waardevolle inboedel zelf te verkopen.

In al deze gevallen kan Woningontruiming Amsterdam u van dienst zijn!

Bel voor meer informatie: 020 - 24 402 40.

Opslag van goederen

Wanneer u na een ontruiming even niet weet wat u met bepaalde spullen wilt doen, of wanneer er bijvoorbeeld tussen de oplevering van uw oude woning en de sleuteloverdracht van uw nieuwe woning enige tijd zit, bieden wij u de mogelijkheid uw inboedel tijdelijk bij ons op te slaan.

Ook is het mogelijk inboedel bij ons op te slaan wanneer bijvoorbeeld nog niet alle familie van de overledene in beeld is en u de nabestaanden gelegenheid wilt bieden iets uit de inboedel te kiezen.

Meerdere opslaglocaties

Woningontruiming Amsterdam beschikt over meerdere opslaglocaties, in verschillende maten en beschikbaar voor korte of langere periodes, al naar gelang uw persoonlijke behoefte. Wanneer duidelijk is hoeveel spullen en voor hoe lang, kunnen wij u een prijs voorleggen. Dit gaat per kubieke meter.

Groot voordeel ten opzichte van een Shugard of Citybox is dat wij met onze vrachtwagens uw spullen kunnen ophalen en terug bezorgen op het moment dat u wilt.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: 020 - 24 402 40.

Werkwijze


Een ontruiming is een tijdrovende, maar vooral ook zeer stressvolle bezigheid. Door onze persoonlijke werkwijze hebben wij sinds 1994 al vele tevreden klanten kunnen helpen. Wij zijn namelijk pas tevreden als u dat bent!

Bezemschoon


Een woning of bedrijfsruimte bezemschoon opleveren wil zeggen dat wij de gehele ruimte leegruimen, van zolder tot kelder, en dat wij alles schoon en netjes voor u opleveren. Geheel conform de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

Inkoop meubels en goederen


Tijdens een woningontruiming komt het regelmatig voor dat er nog meubels of andere goederen met waarde in een woning of bedrijfspand aanwezig zijn. Deze goederen kunnen wij van u overnemen tegen een reële inkoopwaarde.

Herstelwerkzaamheden


Het is bij een ontruiming vrijwel altijd nodig om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Denk aan verwijderen van vloerbedekking, of het repareren van gaten in muren en vloeren. Wij kunnen deze werkzaamheden vakkundig voor u uitvoeren.

Milieubewust afvoeren afval


Het op de juiste wijze afvoeren van alle soorten afval is voor ons dagelijkse kost. Wij zorgen dat uw spullen op een milieuverantwoordelijke wijze wordt afgevoerd. De spullen worden gescheiden aangeboden aan de gemeentelijke vuilstortplaats.

Hergebruik via goede doelen


Bruikbare spullen worden geschonken aan goede doelen zoals de Weg-Geef-Winkels. Deze stichting geeft de spullen gratis aan mensen die het hard nodig hebben. Zo krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt het milieu ontzien.