Woningontruiming Amsterdam Bel voor een vrijblijvende prijsindicatie:
020 - 24 402 40

Bejaardenwoning leegmaken

Woningontruiming Amsterdam is specialist in het ontruimen van seniorenwoningen, aanleunwoningen en bejaardenwoningen.

Wij zorgen voor een spoedige en professionele ontruiming, en voor het bezemschoon en netjes opleveren van de woning of kamer. Conform de eisen van woningbouw of makelaar. Ook kunnen wij herstelwerkzaamheden uitvoeren wanneer dat nodig is.

Tijdens het leegmaken blijven er soms spullen achter

Soms ziet u tijdens een ontruiming pas om hoeveel spullen het gaat en weet u ook niet wat met al die spullen te doen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om goederen met waarde aan ons te verkopen.

Andere goederen en spullen die nog bruikbaar zijn en die u niet meer wilt of niet nodig heeft nemen wij mee en schenken we aan goede doelen. Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.

Opslag

Zijn er spullen die u wilt bewaren, maar u weet niet (direct) waar deze te laten? Woningontruiming Amsterdam biedt in deze gevallen opslag van goederen aan. Zo kunt u de tijd nemen om na te gaan wat u met de spullen wilt doen. Uw spullen zijn in de tussentijd veilig, droog en verzekerd. En u heeft toegang tot uw spullen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsindicatie: 020 - 24 402 40.

Hergebruik bruikbare spullen

Bruikbare spullen worden geschonken aan goede doelen, zoals de Weg-Geef-Winkels. Deze stichting geeft de spullen gratis aan mensen die het hard nodig hebben.
Zie voor meer informatie de website van de weggeefwinkels: weggeefwinkels.nl.

Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.
Indien gewenst kunnen wij de spullen ook naar een goed doel van uw keuze brengen.

Woningontruiming na overlijden

Het overlijden van een familielid of dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Er moeten dan vaak allerlei zaken worden geregeld. Het leeghalen en ontruimen van de woning van de overledene komt daarbij helaas ook aan de orde.

Nabestaanden hebben soms niet de tijd of de kracht om een ontruiming zelf regelen en uit te voeren. Woningontruiming Amsterdam kan deze taak geheel van u overnemen. Wij maken de woning helemaal leeg en leveren hem bezemschoon op, conform de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar. Ook kunnen wij eventuele herstelwerkzaamheden en reparaties aan de woning uitvoeren.

Wij nemen u alle zorgen uit handen.

Tijdens het ontruimen van uw woning blijven er soms spullen achter

Soms ziet u tijdens een ontruiming pas om hoeveel spullen het gaat en weet u ook niet wat met al die spullen te doen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om goederen met waarde aan ons te verkopen.

Andere goederen en spullen die nog bruikbaar zijn en die u niet meer wilt of niet nodig heeft nemen wij mee en schenken we aan goede doelen. Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.

Opslag

Zijn er spullen van de overledene die u nog wil bewaren, omdat u niet weet wat u ermee moet? Wij bieden u dan voor deze waardevolle spullen een opslag aan. Zo kunt u de tijd nemen om na te gaan wat u met de spullen wilt doen. Uw spullen zijn in de tussentijd veilig, droog en verzekerd. En u heeft toegang tot uw spullen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsindicatie: 020 - 24 402 40.

Bedrijfsontruiming

Heeft u een bedrijfsruimte of kantoorpand dat ontruimd moet worden? Heeft u faillissement aangevraagd of uw bedrijf verkocht? Of u wilt bijvoorbeeld het interieur van uw winkel moderniseren? Of u wilt verhuizen naar een nieuwe locatie?

Voor alle kantoren en bedrijfspanden kan Woningontruiming Amsterdam op een professionele manier bedrijfsontruimingen verzorgen. Wij bieden tevens vele extra mogelijkheden, zoals het bezemschoon opleveren van het pand en herstelwerkzaamheden.

 • Wij ruimen uw oude winkelinventaris op.
 • Wij nemen alles mee wat is achtergebleven na een verhuizing.
 • Wij zullen het winkelpand verder strippen: lampen verwijderen, vloerbedekking verwijderen inclusief lijmresten, kabels en aangebrachte accessoires verwijderen.
 • Ook reclameborden aan de gevel kunnen wij verwijderen, stickers op de ramen eraf halen, etc.
 • Bruikbare spullen worden hergebruikt.
 • Afval voeren wij af naar een milieustraat.
 • Kortom uw winkelpand wordt kaal en bezemschoon opgeleverd.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsindicatie: 020 - 24 402 40.

Woningontruiming

Uw huis ontruimen vanwege verhuizing, overlijden of emigratie? Woningontruiming Amsterdam maakt uw huis snel en netjes leeg.

Het leeghalen van een huis is vaak tijdrovende en stressvolle bezigheid. Wat moet er worden weggegooid? Waar laat ik die (grote) spullen die moeten worden weggegooid? Hoe ga ik dat sjouwen aanpakken?

Totaalpakket

Woningontruiming is een zware klus waar de meeste mensen wel hulp bij kunnen gebruiken. Wij bieden u een totaalpakket voor het ontruimen van uw woning:

 • Wij leveren de woning helemaal leeg en bezemschoon op, conform de eisen van woningbouwvereniging of makelaar.
 • Wij doen aan inkoop van goederen tijdens het leegruimen van uw huur- of koopwoning. In sommige gevallen is dan het zelfs mogelijk om de ontruiming gratis te doen!
 • Wij kunnen herstelwerkzaamheden verrichten, zoals gelijmde vloerbedekking verwijderen of gaten dichten in muren en plafonds.
 • Tevens schoonmaakwerkzaamheden, zoals keuken ontvetten en badkamer ontkalken.
 • Wij voeren afval op een milieuverantwoordelijke wijze af.
 • Bruikbare meubelen brengen wij naar een goed doel voor hergebruik.

Wanneer u een afspraak met ons maakt kunnen wij binnen een week, desgewenst zelfs binnen 1 dag, uw huis leegmaken. Wij komen graag eerst langs om een goede inschatting te maken van het werk.

Woningontruiming Amsterdam staat al sinds 1994 bekend als snel, netjes, vakkundig en betrouwbaar. U kunt op ons rekenen!

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsindicatie: 020 - 24 402 40.

Verpleeghuiskamer leegmaken

Wanneer mensen overlijden in een zorgkamer of verpleeghuis dan moeten deze kamer vaak binnen 5 á 6 dagen na overlijden leeggeruimd worden. Soms zelfs binnen 24 uur.

Een vaak onmogelijk taak voor de familie in een tijd dat ze bezig zijn met het organiseren van een crematie of begrafenis.

Woningontruiming Amsterdam kan deze pijnlijke taak geheel van u overnemen. Wij maken de kamer helemaal leeg en leveren hem bezemschoon op, conform de eisen van het verpleeghuis. Ook kunnen wij eventuele herstelwerkzaamheden en reparaties uitvoeren.

We voeren onze werkzaamheden uit in goed overleg met de verpleging en rekening houdende met de andere bewoners.

Tijdens het ontruimen van de kamer blijven er soms spullen achter

Soms ziet u tijdens een ontruiming pas om hoeveel spullen het gaat en weet u ook niet wat met al die spullen te doen. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om goederen met waarde aan ons te verkopen.

Andere goederen en spullen die nog bruikbaar zijn en die u niet meer wilt of niet nodig heeft nemen wij mee en schenken we aan goede doelen. Op deze manier krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt bovendien het milieu ontzien.

Opslag

Zijn er spullen van de overledene die u nog wil bewaren, omdat u niet weet wat u ermee moet? Wij bieden u dan voor deze waardevolle spullen een opslag aan. Zo kunt u de tijd nemen om na te gaan wat u met de spullen wilt doen. Uw spullen zijn in de tussentijd veilig, droog en verzekerd. En u heeft toegang tot uw spullen.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsindicatie: 020 - 24 402 40.

Spoedontruiming

Er kunnen door allerlei omstandigheden situaties ontstaan waardoor er haast geboden is met het ontruimen van een woning of bedrijfsruimte. Heel vervelend maar er moet vooral snel opgetreden worden.

Woningontruiming Amsterdam heeft jarenlange ervaring met spoedontruimingen. Wij kennen het klappen van de zweep en kunnen u direct helpen! Binnen 24 uur.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsindicatie: 020 - 24 402 40.
7 dagen per week, 24 uur per dag.

In geval van het achterblijven van woonruimte in een verzorgingshuis na overlijden is het van belang te weten dat u 7 dagen de tijd heeft om de woonruimte te ontruimen. Brancheorganisatie Actiz schrijft dit voor. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat instellingen zelf een kortere termijn hanteren omdat zij de ruimte weer nodig hebben voor een volgende bewoner.

Omdat u logischerwijs uw tijd en aandacht liever gebruikt voor het regelen van de begrafenis of crematie van uw dierbare, of simpelweg emotioneel gezien niet in staat bent een ontruiming zelf te doen, nemen wij u deze zorg graag uit handen. Desgewenst treden wij op uw verzoek in rechtstreeks contact met de zorginstelling om de ontruiming te organiseren. Wij zullen er bovendien altijd op aandringen dat u voldoende tijd krijgt om aan uw verplichtingen met betrekking tot opleveren van de woonruimte te voldoen.

Inkoop meubels en goederen

Tijdens een woningontruiming komt het regelmatig voor dat er nog waardevolle of bijzondere goederen in een woning of bedrijfspand aanwezig zijn.

Denk bijvoorbeeld aan elektrische apparaten, bepaalde meubels of mooi serviesgoed.

Deze goederen kunnen wij van u overnemen tegen een reële inkoopwaarde. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op de ontruimingsprijs.

In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om met gesloten beurs te werken! Er worden dan geen kosten gerekend voor de ontruiming, in ruil voor de goederen in het pand.

Of misschien zit u met inboedel die eigenlijk verkocht moet worden, maar waarvan u zeker wilt zijn dat deze een veilig thuis krijgt? Of u heeft niet de kans of de tijd om uw waardevolle inboedel zelf te verkopen.

In al deze gevallen kan Woningontruiming Amsterdam u van dienst zijn!

Bel voor meer informatie: 020 - 24 402 40.

Opslag van goederen

Wanneer u na een ontruiming van een woning nog even niet weet wat u met bepaalde boedel wilt doen of wanneer er tussen de oplevering van uw oude woning en sleuteloverdracht van uw nieuwe woning enige tijd zit, bieden wij u de mogelijkheid uw boedel tijdelijk bij ons op te slaan.

Ook is het mogelijk boedel bij ons op te slaan als bijvoorbeeld nog niet alle familie van de overledene in beeld is en u de nabestaanden gelegenheid wilt bieden iets uit de boedel te kiezen.

Woningontruiming Amsterdam beschikt over meerdere opslaglocaties. In verschillende maten en beschikbaar voor een korte of een langere periode, al naar gelang uw persoonlijke behoefte. Wanneer duidelijk is hoeveel spullen en voor hoe lang, kunnen wij u een prijs voorleggen per kubieke meter.

Groot voordeel ten opzichte van een Shugard of Citybox is dat wij met onze vrachtwagens uw spullen kunnen ophalen en terug bezorgen op het moment dat u wilt.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende prijsindicatie: 020 - 24 402 40.


Werkwijze

Een ontruiming is een tijdrovende, maar vooral ook zeer stressvolle bezigheid. Door onze persoonlijke werkwijze hebben wij sinds 1994 al vele tevreden klanten kunnen helpen. Wij zijn namelijk pas tevreden als u dat bent!

Bezemschoon

Een woning of bedrijfsruimte bezemschoon opleveren wil zeggen dat wij de gehele ruimte leegruimen, van zolder tot kelder, en dat wij alles schoon en netjes voor u opleveren. Geheel conform de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

Inkoop meubels en goederen

Tijdens een woningontruiming komt het regelmatig voor dat er nog meubels of andere goederen met waarde in een woning of bedrijfspand aanwezig zijn. Deze goederen kunnen wij van u overnemen tegen een reële inkoopwaarde.

Herstelwerkzaamheden

Het is bij een ontruiming vrijwel altijd nodig om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Denk aan verwijderen van vloerbedekking, of het repareren van gaten in muren en vloeren. Wij kunnen deze werkzaamheden vakkundig voor u uitvoeren.

Milieubewust afvoeren afval

Het op de juiste wijze afvoeren van alle soorten afval is voor ons dagelijkse kost. Wij zorgen dat uw spullen op een milieuverantwoordelijke wijze wordt afgevoerd. De spullen worden gescheiden aangeboden aan de gemeentelijke vuilstortplaats.

Hergebruik via goede doelen

Bruikbare spullen worden geschonken aan goede doelen zoals de Weg-Geef-Winkels. Deze stichting geeft de spullen gratis aan mensen die het hard nodig hebben. Zo krijgen uw spullen een nieuwe, waardevolle bestemming en wordt het milieu ontzien.